HUMAN RESOURCE
logo
en mediation


Hoewel het werken met mensen en het menselijke aspect in het zakendoen van groot belang is, is het ook vaak één van de moeilijkste onderdelen van het vak.
Het personeel wordt vaak genoemd als de bepalende factor bij het ondernemen: "de mens en zijn functioneren vormen de bron voor succes en continuïteit". Ik kan op projectbasis ondersteuning en advies geven bij onder andere:

Mediation

logo"Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen."
Brief Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 april 2004 (kenmerk 5280305): Mediation en het rechtsbestel.

Ik kan dus bij meningsverschillen een rol spelen om de kwestie op een, voor alle partijen aanvaardbare, wijze op te lossen. Ik kan ook begeleiding verzorgen bij de terugkeer van de medewerker(s) op de werkvloer.

Ook voor vragen op het gebied van Arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden (ook het opstellen daarvan), WGA-WIA vraagstukken en Pensioenen kan ik zorgen voor voorlichting, advies en ondersteuning.HR


© 2009 YM Business Support. - Webdesign door GigaBear Productions